Specyfikacje techniczne i kosztorysowanie

liczenie na kalkulatorze

Prowadzenie dużych inwestycji budowlanych na szerszą skalę, np. na potrzeby handlu, przemysłu, czy usług wymaga opracowania kompleksowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także kosztorysów i przedmiarów. Zdobyte przez lata doświadczenie, a także wiedza merytoryczna dotycząca obsługi inwestycji pozwala nam zająć się w Państwa imieniu sporządzaniem niezbędnych opracowań, dokumentacji pozwalających na uzyskanie środków finansowych na realizację inwestycji czy też kontrolę kosztów.

 

Czym jest specyfikacja techniczna inwestycji?

Specyfikacja techniczna inwestycji pozwala na rzetelne i jednocześnie przejrzyste uporządkowanie wymagań techniczno-technologicznych związanych z realizacją danego zamierzenia budowlanego. Wykonuje się ją zwykle w przypadku zamówień publicznych, stanowi ona podstawę oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac.

 

Czym jest kosztorys i przedmiar?

Kosztorys to nic innego jak obliczenie przewidywanych (lub rozliczenie) kosztów związanych z wykonaniem robót budowlanych. Prawidłowe jego sporządzenie wymaga ugruntowanej wiedzy technicznej, wiedzy o technologii wykonania robót oraz rozeznania w aktualnych cenach usług i materiałów budowlanych. .