Audyty energetyczne

praca na laptopie

Wykonujemy audyty energetyczne obiektów budowlanych m.in. do programów umożliwiających dofinansowanie termomodernizacji tj. np. „Czyste Powietrze". Audyty energetyczne służą ocenie energooszczędności budynku. Dzięki odpowiednio do rozmiaru inwestycji, dobranym parametrom kontroli można zbadać czynniki techniczne o ekonomiczne odpowiadające za właściwą termikę obiektu. W przypadku stwierdzenie jakichkolwiek odchyleń, mostków termicznych inwestor otrzymuje w dokumencie pokontrolnym wykaz zalecanych modernizacji budynku celem poprawy zużycia energii i przyspieszenia zwrotu inwestycji.

 

O czym trzeba pamiętać, przystępując do audytu energetycznego budynku?

Audyt energetyczny przeprowadza się zarówno w obiektach przemysłowych, jak i domach prywatnych.Przed właściwymi odczytami należy zebrać informacje dotyczące badanego budynku. Chodzi tu m.in. o określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych budynku, sposobu pozyskiwania ciepłej wody oraz ogrzewania. Przed przystąpieniem do audytu zawsze dokonujemy wizji lokalnej i w zależności od potrzeb wykonujemy inwentaryzację. Rzetelne przeprowadzenie pomiarów parametrów termoizolacyjnych budynku pozwala skutecznie zaplanować modernizacje systemu grzewczego, docieplenia ścian, dachu czy podłóg.