Kompleksowa obsługadokumenty leżące obok okularów

Dbając o Państwa zadowolenie zapewniamu kompleksową obsługę począwszy od uzyskania pierwszy warunków technicznych, map, aż po zakończenie budowy.Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa bierzemy na siebie odpowiedzialność za uzyskanie wszystkich opinii, zezwoleń, decyzji w tym pozwolenia na budowę.

Kompleksową obsługę dzielimy na dwa segmenty:

Segment 1 w ramach prac projektowych – od momentu uzyskania map, pierwszych warunków technicznych, aż do uzyskania pozwolenia na budowę

Segment 2 w ramach nadzoru nad budową – od momentu zgłoszenia rozpoczęcia budowy, aż do jej zakończenia. Powierzając nam obsługę inwestycji, zyskują Państwo pewność, że wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego przy wykorzystaniu najlepszych rozwiązań technologicznych dostosowanych do założeń finansowych inwestycji.

 

Jakie czynności obejmują kompleksową obsługę inwestycji?

W ramach kompleksowej obsługi projektowej zapewniamy w Państwa imieniu:

  • pozyskanie map do celów projektowych, warunków technicznych, warunków zabudowy,
  • pomoc przy uzyskaniu pozwolenia na budowę,
  • pozyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń, opinii i uzgodnień umożliwiających realizację inwestycji,
  • uzyskanie w urzędach niezbędnych dokumentów umożliwiających realizację prac budowlanych, np. zajęcie pasa drogowego,
  • kontrolę nad realizacją budów,
  • organizację i przestrzegania przepisów BHP na budowie,

Powierzając nam obsługę inwestycji, zyskują Państwo pewność, że wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego przy wykorzystaniu najlepszych rozwiązań technologicznych dostosowanych do założeń finansowych inwestycji.